ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530823
รหัส Smis 8 หลัก :
  33040215
รหัส Obec 6 หลัก :
  530823
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสร้างเม็ก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  SRANGMEK
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านสร้างเม็ก
ตำบล :
  หนองฮาง
อำเภอ :
  เบญจลักษ์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33110
โทรศัพท์ :
  045-969291
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  8 มิถุนายน 2509
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองฮาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  27 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 กรกฎาคม 2560 เวลา 05:56:06 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก


นายภานุวัฒน์ บุญแซม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสร้างเม็ก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน