ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530825
รหัส Smis 8 หลัก :
  33040217
รหัส Obec 6 หลัก :
  530825
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองตอโพนสูงนาคำ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  nhongtorponsungnakam school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านหนองตอ
ตำบล :
  หนองฮาง
อำเภอ :
  เบญจลักษ์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33110
โทรศัพท์ :
  045-660150
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  29 พฤษภาคม 2519
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพป.ศก.เขต 4
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองฮาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  19 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560 เวลา 15:56:06 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ


นายตรีเพชร สุนสาย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน