ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตำแยหนองเม็ก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530826
รหัส Smis 8 หลัก :
  33010245
รหัส Obec 6 หลัก :
  530826
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านตำแยหนองเม็ก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  TAM YAE NONG MEK
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   14   บ้านตำแย
ตำบล :
  ตำแย
อำเภอ :
  พยุห์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33230
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2464
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  CEO พยุห์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตำแย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 13:48:23 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านตำแยหนองเม็ก


นายอดิศร สังข์แก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตำแยหนองเม็ก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน