ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนกระแซง(คุรุราษฎร์นุกูล)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530827
รหัส Smis 8 หลัก :
  33010246
รหัส Obec 6 หลัก :
  530827
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  กระแซง(คุรุราษฎร์นุกูล)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  krasaeng school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านกระแซง
ตำบล :
  ตำแย
อำเภอ :
  พยุห์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33230
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 กันยายน พ.ศ. 2479
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตำแย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  27 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 ตุลาคม 2563 เวลา 13:31:46 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนกระแซง(คุรุราษฎร์นุกูล)ผู้อำนวยการโรงเรียนกระแซง(คุรุราษฎร์นุกูล)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน