ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขนวนจานสามัคคี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530829
รหัส Smis 8 หลัก :
  33010248
รหัส Obec 6 หลัก :
  530829
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านขนวนจานสามัคคี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankanuan Jan samukkee
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านขนวน
ตำบล :
  ตำแย
อำเภอ :
  พยุห์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33230
โทรศัพท์ :
  045969323
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  23 ตุลาคม 2480
อีเมล์ :
  khanoun2557@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ซีอีโอ พยุห์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.ตำแย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  27 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 มิถุนายน 2562 เวลา 12:29:34 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านขนวนจานสามัคคี


นายสุวิชญาณ พงษ์เกษ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขนวนจานสามัคคี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน