ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านอะลางหัวขัว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530830
รหัส Smis 8 หลัก :
  33010249
รหัส Obec 6 หลัก :
  530830
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านอะลางหัวขัว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Alanghuakhua School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านอะลางหัวขัว
ตำบล :
  ตำแย
อำเภอ :
  พยุห์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33230
โทรศัพท์ :
  045660307
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  3 เมษายน 2519
อีเมล์ :
  alanghuakhua.school@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  CEO พยุห์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตำแย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  32 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 10:29:05 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านอะลางหัวขัว


นายสมศักดิ์ สุนันท์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอะลางหัวขัว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน