ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนเพ็ก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530831
รหัส Smis 8 หลัก :
  33010250
รหัส Obec 6 หลัก :
  530831
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโนนเพ็ก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bannonpek
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านโนนเพ็ก
ตำบล :
  โนนเพ็ก
อำเภอ :
  พยุห์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33230
โทรศัพท์ :
  045-917106
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  27 มิถุนายน 2466
อีเมล์ :
  wilaiwan.i@hotmail.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โนนเพ็ก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  16 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2562 เวลา 10:08:13 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโนนเพ็ก


นายอภิวัฒน์ แถวพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเพ็ก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน