ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสร้างหว้า
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530833
รหัส Smis 8 หลัก :
  33010251
รหัส Obec 6 หลัก :
  530833
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสร้างหว้า
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bansangwa School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านสร้างหว้า
ตำบล :
  โนนเพ็ก
อำเภอ :
  พยุห์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33230
โทรศัพท์ :
  089-844-5789
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2482
อีเมล์ :
  sangwaschool106@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ceo พยุห์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โนนเพ็ก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  27 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  11 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 13:46:33 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสร้างหว้า


นางสาวสายฝน ขนันไทย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสร้างหว้า

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน