ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530835
รหัส Smis 8 หลัก :
  33010253
รหัส Obec 6 หลัก :
  530835
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโพธิ์ศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ฺBANPOSRI(KURURARTINTRASUPAPOL)
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านโพธิ์ศรี
ตำบล :
  โนนเพ็ก
อำเภอ :
  พยุห์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33230
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  9 มิถุนายน 2480
อีเมล์ :
  posricuru@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มอำเภอพยุห์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โนนเพ็ก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 16:12:57 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล)


นายไชยเศรษฐ์ เสนาะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน