ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองค้า
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530836
รหัส Smis 8 หลัก :
  33010269
รหัส Obec 6 หลัก :
  530836
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองค้า
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BanNongkha School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านหนองค้า
ตำบล :
  หนองค้า
อำเภอ :
  พยุห์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33230
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17/06/2482
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองค้า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  26 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  9 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 13:57:45 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองค้า


นายสุทิน คำพอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองค้า

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน