ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลพยุห์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530838
รหัส Smis 8 หลัก :
  33010255
รหัส Obec 6 หลัก :
  530838
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อนุบาลพยุห์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  anubanphayu
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านพยุห์
ตำบล :
  พยุห์
อำเภอ :
  พยุห์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33230
โทรศัพท์ :
  088590944
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2466
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ceo พยุห์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลพยุห์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 12:37:09 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอนุบาลพยุห์


นางวาสนา กันหาสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพยุห์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน