ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคูเมือง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530839
รหัส Smis 8 หลัก :
  33010256
รหัส Obec 6 หลัก :
  530839
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านคูเมือง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  KUMUEANG
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านคูเมือง
ตำบล :
  พยุห์
อำเภอ :
  พยุห์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33230
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  null
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2549
อีเมล์ :
  null
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลพยุห์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 มีนาคม 2563 เวลา 22:36:25 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านคูเมือง


นายนพนันต์ ปัญจา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคูเมือง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน