ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองรัง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530840
รหัส Smis 8 หลัก :
  33010257
รหัส Obec 6 หลัก :
  530840
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองรัง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bannongrang school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านหนองรัง
ตำบล :
  พยุห์
อำเภอ :
  พยุห์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33230
โทรศัพท์ :
  045813677
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  -
อีเมล์ :
  bannongrang@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  CEO พยุห์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  พยุห์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 ตุลาคม 2561 เวลา 09:13:20 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองรัง


นายรุ่งอรุณ สายสมาน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองรัง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน