ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองหว้าทับทัย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530841
รหัส Smis 8 หลัก :
  33010258
รหัส Obec 6 หลัก :
  530841
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองหว้าทับทัย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bannongwatapthai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านหนองหว้า
ตำบล :
  พยุห์
อำเภอ :
  พยุห์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33230
โทรศัพท์ :
  045607135
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 มิถุนายน2495
อีเมล์ :
  supotssk1@live.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  พยุห์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  23 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  0.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 13:57:28 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองหว้าทับทัย


นายอาธรณ์ หมื่นศร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหว้าทับทัย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน