ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองม่วงหนองแต้
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530843
รหัส Smis 8 หลัก :
  33010260
รหัส Obec 6 หลัก :
  530843
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองม่วงหนองแต้
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannongmuangnongtae
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านหนองม่วง
ตำบล :
  พยุห์
อำเภอ :
  พยุห์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33230
โทรศัพท์ :
  045660427
โทรสาร :
  null
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  14 เมษายน 2520
อีเมล์ :
  null
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ceo พยุห์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  พยุห์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 10:13:39 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองม่วงหนองแต้


นายณัฏฐชัย สังข์สัมฤทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองม่วงหนองแต้

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน