ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530844
รหัส Smis 8 หลัก :
  33010261
รหัส Obec 6 หลัก :
  530844
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเปือยประชาสามัคคี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banpuaiprachasamakkee
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   19   บ้านหนองโสน
ตำบล :
  พรหมสวัสดิ์
อำเภอ :
  พยุห์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33230
โทรศัพท์ :
  045826496
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  4 ตุลาคม 2480
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  พรหมสวัสดิ์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  26 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 09:18:04 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี


นายสมยศ สงโสด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน