ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสำโรงโคเฒ่า
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530845
รหัส Smis 8 หลัก :
  33010262
รหัส Obec 6 หลัก :
  530845
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสำโรงโคเฒ่า
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  SUMRONGKOTAO
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   20   บ้านสำโรงโคเฒ่า
ตำบล :
  พรหมสวัสดิ์
อำเภอ :
  พยุห์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33230
โทรศัพท์ :
  045660067
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 มิถุนายน 2482
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -CEO พยุห์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  พรหมสวัสดิ์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  28 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 10:29:39 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสำโรงโคเฒ่า


นายสี วรสา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำโรงโคเฒ่า

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน