ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านร่องสะอาด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530847
รหัส Smis 8 หลัก :
  33010264
รหัส Obec 6 หลัก :
  530847
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านร่องสะอาด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  RONGSA-ARD SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านร่องสะอาด
ตำบล :
  พรหมสวัสดิ์
อำเภอ :
  พยุห์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33230
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พฤษภาคม 2506
อีเมล์ :
  rongsa-ard@school.in.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  พรหมสวัสดิ์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2562 เวลา 11:48:01 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านร่องสะอาด


นางสาวอิษยา พรมสามสี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่องสะอาด

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน