ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนสว่าง(อสพป.17)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530849
รหัส Smis 8 หลัก :
  33010266
รหัส Obec 6 หลัก :
  530849
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโนนสว่าง(อสพป.17)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Nonsawang school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านโนนสว่าง
ตำบล :
  พรหมสวัสดิ์
อำเภอ :
  พยุห์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33230
โทรศัพท์ :
  045660423
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2497
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  CEO พยุห์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  พรหมสวัสดิ์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  37 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  14 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 13:41:17 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง(อสพป.17)


นางมะลิ หลักคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสว่าง(อสพป.17)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน