ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองเตย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530850
รหัส Smis 8 หลัก :
  33010267
รหัส Obec 6 หลัก :
  530850
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองเตย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  -
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านบ้านหนองเตยเหนือ ตำบลพรหมสวัสดิ์ อำเภอพยุห์ จังหวัดสรีสะเกษ
ตำบล :
  พรหมสวัสดิ์
อำเภอ :
  พยุห์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33230
โทรศัพท์ :
  045660420
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/05/2483
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  พรหมสวัสดิ์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 16:23:35 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองเตยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเตย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน