ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเสมอใจหนองสลาม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530851
รหัส Smis 8 หลัก :
  33010268
รหัส Obec 6 หลัก :
  530851
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเสมอใจหนองสลาม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Samerjainongsalam
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านเสมอใจ
ตำบล :
  หนองค้า
อำเภอ :
  พยุห์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33230
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2458
อีเมล์ :
  samerjai2483@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.หนองค้า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 ตุลาคม 2563 เวลา 14:33:19 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเสมอใจหนองสลามผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสมอใจหนองสลาม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน