ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโดด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530852
รหัส Smis 8 หลัก :
  33020162
รหัส Obec 6 หลัก :
  530852
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโดด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BAN DOD
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านหนองกาดำ
ตำบล :
  โดด
อำเภอ :
  โพธิ์ศรีสุวรรณ
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33120
โทรศัพท์ :
  0883572565
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/06/2466
อีเมล์ :
  sudarattummee2530@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ที่ 14 โพธิ์ศรีพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลโดด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  14 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 14:11:57 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโดด


นางอุบลวรรณ หนองเหล็ก
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโดด

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน