ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 5 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530853
รหัส Smis 8 หลัก :
  33020163
รหัส Obec 6 หลัก :
  530853
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  anubanposrisuwan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านปลาเดิด
ตำบล :
  โดด
อำเภอ :
  โพธิ์ศรีสุวรรณ
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33120
โทรศัพท์ :
  093-3474540
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มิถุนายน 2483
อีเมล์ :
  young@anubanposri.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  คุณภาพการศึกษาที่14
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โดด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  24 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  .001 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 09:10:42 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ


นายบุญยัง บุรุษ
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน