ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้า
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530854
รหัส Smis 8 หลัก :
  33020164
รหัส Obec 6 หลัก :
  530854
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้า
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Norngleknonnorngwa
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านโนนหนองหว้า
ตำบล :
  โดด
อำเภอ :
  โพธิ์ศรีสุวรรณ
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33120
โทรศัพท์ :
  045-660145
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  7 กรกฎาคม 2479
อีเมล์ :
  nlw01sch@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โดด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 กันยายน 2562 เวลา 13:21:40 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้า


นายสากล อ่อนทุม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้า

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน