ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองหว้า
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530855
รหัส Smis 8 หลัก :
  33020165
รหัส Obec 6 หลัก :
  530855
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองหว้า
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANNONGWA
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านหนองหว้า
ตำบล :
  โดด
อำเภอ :
  โพธิ์ศรีสุวรรณ
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33120
โทรศัพท์ :
  045660270
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  8 ตุลาคม 2480
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  14
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โดด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  28 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 15:04:08 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองหว้า


นายเสถียร น้อยดำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหว้า

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน