ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านผือ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530857
รหัส Smis 8 หลัก :
  33020167
รหัส Obec 6 หลัก :
  530857
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านผือ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANPHUE
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านผือ
ตำบล :
  ผือใหญ่
อำเภอ :
  โพธิ์ศรีสุวรรณ
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33120
โทรศัพท์ :
  045660302
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2476
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ผือใหญ่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 15:56:31 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านผือ


นายชัยสิทธิ์ หล้าธรรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผือ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน