ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแปน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530858
รหัส Smis 8 หลัก :
  33020168
รหัส Obec 6 หลัก :
  530858
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองแปน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Nongpaen School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านหนองแปน
ตำบล :
  ผือใหญ่
อำเภอ :
  โพธิ์ศรีสุวรรณ
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33120
โทรศัพท์ :
  0610548872,0801579993
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ. 2483
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  อนุบาล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ผือใหญ่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  17 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 13:02:31 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองแปน


นายเอกสิทธิ์ ใยทอน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแปน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน