ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเสียว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530859
รหัส Smis 8 หลัก :
  33020170
รหัส Obec 6 หลัก :
  530859
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเสียว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bansiew
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   16   บ้านบ้านหนองขุนศรี
ตำบล :
  เสียว
อำเภอ :
  โพธิ์ศรีสุวรรณ
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33120
โทรศัพท์ :
  0902725335
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2466
อีเมล์ :
  somsakkodiyee@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เสียว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  22 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 01 กันยายน 2563 เวลา 11:35:19 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเสียว


นายสมศักดิ์ โกฎิยี่
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสียว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน