ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530863
รหัส Smis 8 หลัก :
  33020176
รหัส Obec 6 หลัก :
  530863
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban e-say kururadwitthaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านบ้านน้อยดงเมือง
ตำบล :
  อีเซ
อำเภอ :
  โพธิ์ศรีสุวรรณ
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33120
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  24 กันยายน 2480
อีเมล์ :
  esayschool1@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ที่ 15
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อีเซ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 14:35:09 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา)


นายเสน่ห์ ชนะงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน