ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจาน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530864
รหัส Smis 8 หลัก :
  33020173
รหัส Obec 6 หลัก :
  530864
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านจาน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANJAN SCOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านจาน
ตำบล :
  หนองม้า
อำเภอ :
  โพธิ์ศรีสุวรรณ
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33120
โทรศัพท์ :
  045660271
โทรสาร :
  null
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17 กันยายน 2477
อีเมล์ :
  null
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  14
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองม้า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  18 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2560 เวลา 02:54:31 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านจาน


นางอัญชลี พลบุญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจาน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน