ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองม้า
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530865
รหัส Smis 8 หลัก :
  33020174
รหัส Obec 6 หลัก :
  530865
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองม้า
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nongma school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านหนองม้า
ตำบล :
  หนองม้า
อำเภอ :
  โพธิ์ศรีสุวรรณ
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33120
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  9 มีนาคม 2521
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ที่ 15
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองม้า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  17 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 14:32:40 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองม้า


นายชัยมงคล สิมมา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองม้า

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน