ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโซงเลง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530866
รหัส Smis 8 หลัก :
  33020175
รหัส Obec 6 หลัก :
  530866
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโซงเลง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  songleng
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านโซงเลง
ตำบล :
  หนองม้า
อำเภอ :
  โพธิ์ศรีสุวรรณ
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33120
โทรศัพท์ :
  045-604059
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2479
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองม้า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  18 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 สิงหาคม 2563 เวลา 16:33:33 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโซงเลง


นางธีร์ธุตา บุญชู
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโซงเลง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน