ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเบญจคามวิทยาประชาสรรค์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530867
รหัส Smis 8 หลัก :
  33020177
รหัส Obec 6 หลัก :
  530867
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เบญจคามวิทยาประชาสรรค์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  benjakamwittayaprachasan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านห่องเปือย
ตำบล :
  อีเซ
อำเภอ :
  โพธิ์ศรีสุวรรณ
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33120
โทรศัพท์ :
  0813893066
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2539
อีเมล์ :
  thbkws@ymail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อีเซ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  28 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 01 เมษายน 2563 เวลา 19:27:55 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนเบญจคามวิทยาประชาสรรค์


นายดวงตา บุญชาลี
ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจคามวิทยาประชาสรรค์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน