ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลศิลาลาด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530868
รหัส Smis 8 หลัก :
  33020178
รหัส Obec 6 หลัก :
  530868
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อนุบาลศิลาลาด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Anubansilalad
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านสงยาง
ตำบล :
  กุง
อำเภอ :
  ศิลาลาด
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33160
โทรศัพท์ :
  045-66055,081-9
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2480
อีเมล์ :
  anubansila@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  17
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กุง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  46 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 มกราคม 2561 เวลา 14:45:31 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอนุบาลศิลาลาด


นายมานิต ทองขอน
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศิลาลาด

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน