ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแต้มะหลี่นาดี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530869
รหัส Smis 8 หลัก :
  33020179
รหัส Obec 6 หลัก :
  530869
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านแต้มะหลี่นาดี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bantaemaleenadee
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านมะหลี่
ตำบล :
  กุง
อำเภอ :
  ศิลาลาด
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33160
โทรศัพท์ :
  045-668031
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2514
อีเมล์ :
  mooknig191@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  17
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กุง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  58 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 14:35:31 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านแต้มะหลี่นาดี


นายวันชัย ปักการะสังข์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแต้มะหลี่นาดี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน