ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโจดม่วง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530870
รหัส Smis 8 หลัก :
  33020183
รหัส Obec 6 หลัก :
  530870
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโจดม่วง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banjodmuang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านโจดม่วง
ตำบล :
  โจดม่วง
อำเภอ :
  ศิลาลาด
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33160
โทรศัพท์ :
  045-821164
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  31 ธันวาคม 2481
อีเมล์ :
  jotmuang@yahoo.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  การศึกษาที่ 17
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ศรีสะเกษ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  44 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 มิถุนายน 2562 เวลา 14:32:25 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโจดม่วง


นางพิณยา ทองขอน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโจดม่วง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน