ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกุงขาม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530871
รหัส Smis 8 หลัก :
  33020180
รหัส Obec 6 หลัก :
  530871
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านกุงขาม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Kungkam
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านกุง
ตำบล :
  กุง
อำเภอ :
  ศิลาลาด
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33160
โทรศัพท์ :
  0854934403
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2482
อีเมล์ :
  KUGKUM173@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  17
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กุง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 09:36:45 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านกุงขาม


นายสุรศักดิ์ ลือขจร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุงขาม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน