ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเมืองเก่าซ่ง(รัฐราษฎร์รังสรรค์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530872
รหัส Smis 8 หลัก :
  33020182
รหัส Obec 6 หลัก :
  530872
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเมืองเก่าซ่ง(รัฐราษฎร์รังสรรค์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Muangkaosong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านเมืองเก่า
ตำบล :
  กุง
อำเภอ :
  ศิลาลาด
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33160
โทรศัพท์ :
  045969560
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2466
อีเมล์ :
  Muangkaosong@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กุง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  42 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 09:55:54 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเมืองเก่าซ่ง(รัฐราษฎร์รังสรรค์)


นายธวัษชัย โหง่นคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองเก่าซ่ง(รัฐราษฎร์รังสรรค์)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน