ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนทัพควายครั่งน้อยโนนชาด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530873
รหัส Smis 8 หลัก :
  33020184
รหัส Obec 6 หลัก :
  530873
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดอนทัพควายครั่งน้อยโนนชาด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Dontubkwaikrangnoinonchart
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านดอนทัพควาย
ตำบล :
  โจดม่วง
อำเภอ :
  ศิลาลาด
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33160
โทรศัพท์ :
  081-4708729
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  25 มิถุนายน 2519
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  17
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โจดม่วง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 14:17:31 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดอนทัพควายครั่งน้อยโนนชาด


นายบรรจบ บัวพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนทัพควายครั่งน้อยโนนชาด

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน