ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเกิ้ง(อสพป.37)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530874
รหัส Smis 8 หลัก :
  33020181
รหัส Obec 6 หลัก :
  530874
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเกิ้ง(อสพป.37)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANKERNG
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านเกิ้ง
ตำบล :
  กุง
อำเภอ :
  ศิลาลาด
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33160
โทรศัพท์ :
  0882493952
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  28 มิถุนายน 2499
อีเมล์ :
  kerng89@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศิลาลาดที่ 17
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลกุง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 มิถุนายน 2562 เวลา 16:07:38 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเกิ้ง(อสพป.37)


นางบานชื่น อินอุเทน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกิ้ง(อสพป.37)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน