ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลีกลิ้ง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530875
รหัส Smis 8 หลัก :
  33020185
รหัส Obec 6 หลัก :
  530875
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านคลีกลิ้ง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bankleekling school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านคลีกลิ้ง
ตำบล :
  คลีกลิ้ง
อำเภอ :
  ศิลาลาด
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33160
โทรศัพท์ :
  0810748896
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  25/05/2466
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คลีกลิ้ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  53 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 กันยายน 2563 เวลา 19:31:04 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านคลีกลิ้ง


นายวิชัย โพธิ์ศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลีกลิ้ง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน