ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโพธิ์แคน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530876
รหัส Smis 8 หลัก :
  33020186
รหัส Obec 6 หลัก :
  530876
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโพธิ์แคน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banphokhan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านโพธิ์
ตำบล :
  คลีกลิ้ง
อำเภอ :
  ศิลาลาด
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33160
โทรศัพท์ :
  0899463111
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 พฤษภาคม 2466
อีเมล์ :
  phokaenschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คลีกลิ้ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  64 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08:00:12 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโพธิ์แคน


นายธีระศักดิ์ พรมลาย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์แคน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน