ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดื่อ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530877
รหัส Smis 8 หลัก :
  33020187
รหัส Obec 6 หลัก :
  530877
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโจดนาห่อมเดื่อ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Jodnahomdua School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านบ้านโจดนาห่อม
ตำบล :
  คลีกลิ้ง
อำเภอ :
  ศิลาลาด
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33160
โทรศัพท์ :
  045660167
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2512
อีเมล์ :
  krujoddua@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  17 ศิลาลาด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คลีกลิ้ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  48 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 08:30:03 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดื่อ


นายภูวนารถ ภูมิวรพงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดื่อ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน