ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนเหมือดแอ่บัวหล่น
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530878
รหัส Smis 8 หลัก :
  33020188
รหัส Obec 6 หลัก :
  530878
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโนนเหมือดแอ่บัวหล่น
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nonmaudaeibualon
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านโนนเหมือดแอ่
ตำบล :
  คลีกลิ้ง
อำเภอ :
  ศิลาลาด
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33160
โทรศัพท์ :
  0856354049
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  21 เมษายน 2506
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คลีกกลิ้ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  46 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 11:25:21 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโนนเหมือดแอ่บัวหล่น


นายสมพร พงษ์เพชร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเหมือดแอ่บัวหล่น

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน