ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองบัวดง(รัฐราษฎร์วิทยาคม)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530880
รหัส Smis 8 หลัก :
  33020190
รหัส Obec 6 หลัก :
  530880
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองบัวดง(รัฐราษฎร์วิทยาคม)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannongbuadong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านโนนสมบูรณ์
ตำบล :
  หนองบัวดง
อำเภอ :
  ศิลาลาด
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33160
โทรศัพท์ :
  045-818057,081-
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  5 มิถุนายน 2479
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  17
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองบัวดง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  49 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 10:20:02 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองบัวดง(รัฐราษฎร์วิทยาคม)


นายสมศักดิ์ วนวาที
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวดง(รัฐราษฎร์วิทยาคม)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน