ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหลักด่านหนองจอก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530881
รหัส Smis 8 หลัก :
  33020191
รหัส Obec 6 หลัก :
  530881
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหลักด่านหนองจอก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banlukdannongchok
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านหลักด่าน
ตำบล :
  หนองบัวดง
อำเภอ :
  ศิลาลาด
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33160
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2482
อีเมล์ :
  lukdan.nongchok@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศิลาลาด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองบัวดง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2560 เวลา 10:06:04 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหลักด่านหนองจอกผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลักด่านหนองจอก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน