ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงเค็งตู้
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530882
รหัส Smis 8 หลัก :
  33020192
รหัส Obec 6 หลัก :
  530882
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดงเค็งตู้
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bandongkengtoo
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านบ้านดงเค็ง
ตำบล :
  หนองบัวดง
อำเภอ :
  ศิลาลาด
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33160
โทรศัพท์ :
  045969562
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2499
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  17
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองบัวดง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  55 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 มิถุนายน 2561 เวลา 12:54:10 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดงเค็งตู้


นายประเสริฐ สิงห์เขาภู
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงเค็งตู้

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน