ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทัพส่วยหนองพอก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530883
รหัส Smis 8 หลัก :
  33020193
รหัส Obec 6 หลัก :
  530883
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านทัพส่วยหนองพอก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bantupsuaynongpork
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านทัพส่วย
ตำบล :
  หนองบัวดง
อำเภอ :
  ศิลาลาด
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33160
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2491
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  17
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองบัวดง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  55 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2560 เวลา 04:05:27 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านทัพส่วยหนองพอก


นางพัชรินทร์ ผาธรรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทัพส่วยหนองพอก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน