ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพนมชัย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530884
รหัส Smis 8 หลัก :
  33030198
รหัส Obec 6 หลัก :
  530884
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านพนมชัย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banpanomchai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านพนมชัย
ตำบล :
  ห้วยตามอญ
อำเภอ :
  ภูสิงห์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33140
โทรศัพท์ :
  045-969-365
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  18 ธันวาคม 2545
อีเมล์ :
  panomchai.g21@mail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กพศ.21
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ห้วยตามอญ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  38 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:11:12 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านพนมชัย


นายไพฑูรย์ ผ่านพินิจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพนมชัย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน