ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530885
รหัส Smis 8 หลัก :
  33012001
รหัส Obec 6 หลัก :
  530885
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ศรีสะเกษวิทยาลัย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  sisaketwittayalai school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
ตำบล :
  หนองครก
อำเภอ :
  เมืองศรีสะเกษ
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33000
โทรศัพท์ :
  045-612611
โทรสาร :
  045-613088
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17 พฤษภาคม 2455
อีเมล์ :
  budgetskw@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตรัตนวงษา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ศรีสะเกษ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  0.1 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  0.1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 13:32:52 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย


นายพงษ์อนันต์ ธรรมศิริ
ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน